Bo- og
omsorgstjenester.

Ideologi.

Det ideologiske grunnlaget for virksomheten bygger på at Sanita Omsorg AS ønsker å være en trygg omsorgsbase, hvor beboer trives og føler aksept for den man er. Samtidig vil vi motivere og søke å påvirke beboerne til å ta gode og fornuftige valg for seg selv. Målsettinger er blant annet å styrke de sosiale kompetanseområdene gjennom sosialt samspill, gi mestring gjennom aktivitet og bidra til økt livskvalitet.

Vi er tidligere Lia Gaard AS og har byttet navn til Sanita Omsorg AS.Les mer
+