Hvem er Sanita Omsorg?

Sanita Omsorg ønsker å gi trygghet, anerkjennelse og omsorg gjennom målrettet miljøterapi, relasjonsarbeid, trygge rammer og forutsigbarhet.

Sanita, tidl. Lia Gaard AS, leverer heldøgns bemannede bo- og omsorgstjenester til mennesker med psykoselidelser, personlighetsforstyrrelser, affektive lidelser, utfordrende og utagerende atferd, rusutfordringer og kognitive funksjonsnedsettelser. Vi holder til i Fredrikstad og leverer tjenester til landets kommuner. Tjenestene utføres etter helse- og omsorgstjenesteloven.

Våre omsorgsbaser ligger idyllisk til ved Fredrikstadmarka, om lag 4 km fra Fredrikstad sentrum, og er samlet innenfor en radius på om lag 500 meter. Villaene består av beboerleiligheter og serviceleiligheter, alle med kombinert stue og kjøkken, soverom og bad.

Vår overordnede målsetning er at den enkelte beboer skal ha et godt liv og oppleve livskvalitet. Vårt arbeid bygger på den grunnholdning at evnen til positiv forandring og utvikling er tilstede hos alle mennesker.

Respekt, tillit og ansvar er sentrale begreper hos oss. Vi setter fokus på den enkeltes ressurser, og at de mobiliseres gjennom samspill og aktivitet. En forutsetning for å lykkes i vårt arbeid er og oppnå et godt forhold til våre beboere og sammen utarbeide målsetninger for oppholdet. Mål som illustrerer veien å gå mot en mest mulig uavhengig tilværelse, som samtidig uttrykker beboerens ønske om respekt og hva personen mener er et verdig liv.

Er det noe annet du lurer på?

Vi er tidligere Lia Gaard AS og har byttet navn til Sanita Omsorg AS.Les mer
+