Våre Omsorgstjenester.

Våre Omsorgs-
tjenester.

 • Heldøgns bemannende boliger

  Sanita Omsorg tilbyr bo- og omsorgstjenester for personer med komplekse bistandsbehov. Vårt tilbud tilpasses den enkelte beboers behov og har fokus på målrettet miljøterapi og brukermedvirkning. Vi vektlegger en meningsfull daglig sysselsetting som en del av rehabiliteringen og legger opp til aktiviteter som gir en positiv mestringsfølelse og stimulerer sansene og fysikken. Det legges til rette for at hverdagen skal være trygg og forutsigbar for den enkelte.

  Sanita har solid erfaring som tjenesteyter for personer med psykoselidelser, personlighetsforstyrrelser, affektive lidelser, utfordrende og utagerende atferd, rus og kognitive funksjonsnedsettelser. Våre medarbeidere er tverrfaglig sammensatt og består av medlevere med bred erfaring innen psykisk helse, rehabilitering og/eller rusproblematikk. Det er en selvfølge at våre ansatte er engasjerte, trygge og erfarne omsorgspersoner med gode samarbeidsevner.

  Vi har en individuell tilnærming til hver enkelt beboer med fokus på hele mennesket, og tilbyr en sammensatt omsorgstjeneste i tett samarbeid med personer og instanser som er nødvendige for å hjelpe beboer med å håndtere livet sitt.

 • Akuttleilighet

  Sanita har ferdig innredet akuttleilighet med alt som trengs for et akutt opphold.

 • Dag- og aktivitetstilbud

  Vi har et velutviklet og mangfoldig dag- og aktivitetstilbud. Vi vektlegger en meningsfull daglig sysselsetting som en del av rehabiliteringen og legger opp til aktiviteter som gir en positiv mestringsfølelse og stimulerer sansene og fysikken. Dagtilbudet og fritidstilbudet blir tilrettelagt etter brukerens funksjonsnivå, ønsker og interesser.

Spørsmål rundt våre omsorgstjenester?

Vi er tidligere Lia Gaard AS og har byttet navn til Sanita Omsorg AS.Les mer
+