Målgruppe.

Sanita Omsorg henvender seg til mennesker med spesielle bistandsbehov, ulike psykiske lidelser og rusutfordringer som trenger trygge og forutsigbare rammer i et skjermet bomiljø. Vi yter bo- og omsorgstilbud til personer over 18 år, som har krav på tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven.

Gjennom kompetente og engasjerte medlevere, godt samarbeid og grunnleggende tro på at positiv forandring og utvikling er til stede hos alle mennesker sørger vi for en helhetlig omsorg til mennesker som har utfordringer med å håndtere livet på egenhånd.

Vi har lang erfaring med psykoselidelser, personlighetsforstyrrelser, affektive lidelser, utfordrende og utagerende atferd, rusutfordringer og kognitive funksjonsnedsettelser.

Spørsmål?

Vi er tidligere Lia Gaard AS og har byttet navn til Sanita Omsorg AS.Les mer
+