Vår tilnærming.

Sanita har traumebevisst omsorg som grunnlag for alt arbeid i direkte kontakt med beboerne. De tre grunnpilarene innen traumebevisst omsorg er: Relasjoner, trygt bomiljø og følelsesregulering. (Dr. Bath, H.: RVTS Sør). Våre omsorgsbaser er bemannet med personell i medleverturnus (3-7-4-7). Beboerne forholder seg til få personer i det daglige noe som øker forutsetningene for å bygge gode relasjoner, skape trygghet og stabilitet.

Vi har tre ulike arbeidsformer; Omsorgsarbeid, miljøarbeid og miljøterapi (Viken, 2018). Arbeidsformene har ulik grad av struktur og form på tiltak og detaljerte prosedyrer. Vernepleierens arbeidsmodell er vårt grunnlag for miljøterapi.

“Målrettet miljøarbeid er karakterisert av kartlegging basert på systematisk datainnsamling, konkrete mål, klare prosedyrebeskrivelser og kontinuerlig evaluering”.

Sanita er opptatt av aktivitet i alle former og innholdet i tiltaket tilpasses beboers behov, ressurser og interesser. Vi tilrettelegger og søker særlig etter arenaer som skal gi beboerne aktiviteter som oppleves som meningsfulle for den enkelte, gi glede og økt livskvalitet. Gjennom aktivitet kan beboerne føle mestring, tilegne seg nye ferdigheter og gode vaner, redusere stress og få bedre psykisk helse. Dette øker beboernes forutsetning for å mestre eget liv.

Er det noe annet du lurer på?

Vi er tidligere Lia Gaard AS og har byttet navn til Sanita Omsorg AS.Les mer
+