Dag- og aktivitetstilbud.

Sanita har et eget, godt og mangfoldig arbeids- og aktivitetstilbud.

Vi vektlegger en meningsfull daglig sysselsetting som en del av rehabiliteringen og legger opp til aktiviteter som gir en positiv mestringsfølelse og stimulerer sansene og fysikken. Det legges til rette for at hverdagen skal være trygg og forutsigbar for den enkelte, noe som er en forutsetning for å bryte et destruktivt mønster.

Både dagtilbudet og fritidstilbudet i Sanita blir tilrettelagt etter beboers/brukerens funksjonsnivå, ønsker og interesser.

Mangfoldet i vårt dagtilbud gir allsidig og praktisk arbeidstrening i et alternativt miljø og er en del av tilbudet som blir gitt Sanitas beboere.

Brukerne er tett på ordinær virksomhet. Oppgavene oppleves som meningsfylte, hvor den enkeltes innsats spiller en rolle, samtidig er oppgavene godt egnet for fleksibel og individuell tilpassing. Deltakerne får også mulighet til å se direkte resultat av arbeidet de har lagt ned.

Sanita legger til rette for aktivitet basert på beboers interesser og ressurser. Aktivitet kan være alt fra å delta på gården til og reise ut og gjøre noe hyggelig sammen. Vi vil gi beboerne gode opplevelser og ha fokus på best mulig livskvalitet.

Det legges vekt på aktivisering også på ettermiddager. Her er det bare fantasien som setter grenser og fritidsaktivitetene blir lagt opp etter beboerens egne ønsker. Vi søker aktivt og systematisk etter arenaer som kan gi beboer glede og utfoldelse om de ikke har egne preferanser til en meningsfull fritid.

Våre Villaer disponerer egne biler. Dette gir gode muligheter for å dra ut på diverse aktiviteter, som på stranda, kafeer, Gamlebyen, sentrum, restauranter, til Sverige, til andre nærkommuner osv.

Vår skjærgårdsjeep er hyppig i bruk i sommersesongen og blir brukt til å utforske skjærgården rundt byen vår. Fisking, badeturer eller bare å kjøre en tur i skjærgården skaper mange hyggelige minner.

Omsorgsbasene er lokalisert i umiddelbar nærhet til Fredrikstadmarka med et stort og variert tilbud til utendørsaktiviteter, både sommer og vinter.

Personalet deltar og motiverer i arbeids- og fritidsaktivitetene sammen med beboerne, i større eller mindre grad, etter beboerens behov og ønske. Det overordnede målet er en meningsfull daglig sysselsetting, aktiviteter som stimulerer sansene og fysikken, og som gir en positiv mestringsfølelse.

Har du spørsmål rundt dag- og aktivitetstilbud?

Vi er tidligere Lia Gaard AS og har byttet navn til Sanita Omsorg AS.Les mer
+